Hantering av personuppgifter

Insamling

Popup Agency behandlar de personuppgifter som inhämtas direkt från dig i samband med att du tecknar ett avtal eller kontaktar Popup Agency på annat vis. Det kan även inhämtas personuppgifter från din arbetsgivare, kreditupplysning eller bank mm.

Vilka uppgifter behandlas?

Personuppgifter som behandlas kan vara namn, telefonnummer, mailadress, ekonomiska förhållanden, bilder och de uppgifter som anges i kontrakt och formulär.

Varför?

Anledning att Popup Agency samlar in dessa uppgifter är för att kunna utöva rättigheter enligt avtal samt kunna uppfylla juridiska krav som ställs på bolaget.

Uppgifter sparas också i marknadsföringsändamål, för kundstatistik, för att kunna bjuda in till events och evenemang och för att vi skall kunna hålla kontakten med dig som kund. Utöver detta behövs uppgifter sparas för att kunna analysera information om nuvarande och potentiella hyresgäster, fastigheter och samarbetspartners. För att kunna besvara frågor och behandla ärenden behövs personuppgifter.

Rättslig grund

För att vi skall kunna fullgöra ett avtal som du är en del i eller fullgöra en rättslig förpliktelse behöver vi samla ovanstående uppgifter. Popup agencys berättigade intressen enligt en intresseavvägning är t.ex. analys och marknadsföring.

Delning

Dina personuppgifter delas aldrig vidare från Popupagency.

Rensning av uppgifter

Popup Agency sparar inte dina personuppgifter längre än nödvändigt. Dina uppgifter sparas inte efter avklarat avtal, åtagande eller rättsligt anspråk som angår dig och Popup Agency. Uppgifter kan dock sparas i syfte för marknadsförings, statistik och analyser m.m. i upp till två år efter avslutat avtal. Om du inte är med i ett avtal och du inte har haft kontakt med Popup Agency på över ett år kommer dina uppgifter gallras.

 

Marknadsföring

Personuppgifter som används för marknadsförings- eller direktmarknadsföringsändamål får användas för marknadsföring för Popup Agencys egna tjänster eller samarbetsparters som har ett nära samband med avtalsförhållandet.

Radera dina personuppgifter hos Popup Agency

Vill du bli borttaget från vårat register, återkalla ett tidigare lämnat samtycke eller ändra dina personuppgifter kontaktar du Popup Agency via mail. Vid radering kommer ditt skickade mail samt svar även raderas.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifterna leder till VD Rikard Lundberg

Mail: Rikard@popupagency.se

Tele: +46 76-251 40 00

Adress: Medborgarplatsen 3, 118 72 Stockholm

Translate »